Zastaw rejestrowy i przewłaszczenie, co to jest takiego?

  Przewłaszczenie jest to umowa przenosząca prawo własności rzeczy na rzecz banku, w celu zabezpieczenia wykonania określonego zobowiązania pieniężnego np. kredytu samochodowego. Umowa przewłaszczenia może stanowić część umowy kredytu. Przewłaszczone rzeczy pozostają we władaniu kredytobiorcy. Może, więc używać je nieodpłatnie w sposób odpowiadający ich właściwości i przeznaczeniu. W umowie przewłaszczenia określone są granice korzystania przez dłużnika z przewłaszczonej rzeczy, chodzi o zabezpieczenie jej przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. Bez zgody kredytodawcy nie można ich oddać w używanie osobie trzeciej.
  W przypadku niespłacenia kredytu bank ma ułatwione przejęcie tego zabezpieczenie, ponieważ formalnie jest już jego właścicielem.
  Sprzedaż auta obciążonego zastawem, nie ma, co do zasady wpływu na sam zastaw. W przypadku spłaty zobowiązania - zastaw wygasa, nadal jednak figuruje zarówno w dowodzie rejestracyjnym jak w rejestrze zastawów. Ich usunięcie wymaga posiadania pisemnego oświadczenia wydanego przez wierzyciela - np. dokumentu z pieczęcią banku.

  Wykreślenie zastawu z rejestru kosztuje 50 zł.

  Jak wykreślić zastaw z rejestru?
  Jeżeli dłużnik zalega ze spłatą, nie uregulowanie zobowiązania zazwyczaj pociąga za sobą działania wierzyciela, zmierzające do ściągnięcia należności. Wiąże się to z postępowaniem sądowym, oraz egzekucją komorniczą. W przypadku zastawu rejestrowego, dopuszczalna jest "droga na skróty".

  Przejęcie na własność.
  Jeśli umowa zastawnicza tak stanowi, w przypadku nie uregulowania wierzytelności w terminie własność przedmiotu zastawu (np. samochodu) przechodzi na wierzyciela. W sytuacji, w której dłużnik nie będzie chciał wydać samochodu, wierzyciel może domagać się przed sądem jego wydania. (rei vindicatio). Wierzyciel chcąc skorzystać z takiego uprawnienia musi pisemnie wezwać dłużnika do zapłaty, uprzedzając go o konsekwencjach.W ciągu 7 dni od otrzymania wezwania, dłużnik może uregulować należność, lub złożyć do sądu powództwo o ustalenie, że wierzytelność nie istnieje (np. została spłacona).

  UWAGA: Jeśli otrzymasz takie pismo - skontaktuj się z wierzycielem i wyjaśnij wątpliwości. Termin na wytoczenie powództwa jest niezwykle krótki. Po upływie terminu wierzyciel (np. bank) składa oświadczenie o przejęciu przedmiotu na własność. Może nim wówczas swobodnie dysponować (tak jakby samochód odkupił). Wartość samochodu szacuje się na dzień przejęcia. Jeśli więc jego wartość spadła na tyle, że nie wystarcza na spłatę długu, dłużnik musi dopłacić pozostałą kwotę.

  Jeśli wartość samochodu przekracza kwotę długu - były wierzyciel ma 14 dni na zwrot nadpłaty.

  Licytacja
  Drugim uproszczonym sposobem "zaspokojenia" wierzyciela jest publiczna licytacja. Jeśli umowa tak stanowi, przedmiot zastawu (samochód) może zostać sprzedany na publicznej licytacji przeprowadzanej przez :

  • Notariusza
  • Komornika.

  W przypadku udanej licytacji, w pierwszej kolejności pieniądze ze sprzedaży otrzymuje wierzyciel. Jeśli wartość przybicia przekracza dług, ma 14 dni na zwrócenie nadpłaty dłużnikowi. Podobnie jak w pierwszym przykładzie, wierzyciel musi pisemnie powiadomić o chęci wykorzystania uprawnienia, a dłużnik ma prawo odwołać się do sądu.

  WYGODA

  Wszelkie

  formalności

  załatwiamy

  za Ciebie.

  CZAS

  Porównujemy

  i dopasowujemy ofertę

  z kilkunastu instytucji

  finansowych.

  PIENIĄDZE

  Wynegocjowaliśmy

  dla Ciebie

  najlepsze

  oferty finansowe.

  GWARANCJA

  Zapewniamy

  fachową obsługę

  i świetna ofertę.

  Co wyróżnia net4car od konkurencji?
  Gdzie jest haczyk?

  W zalewie reklam i ofert finansowych trudno wybrać tą najlepszą. Trudno też ocenić czy mamy do czynienia z profesjonalnym doradcą i otrzymamy ofertę dobraną do naszych potrzeb, czy tylko z pośrednikiem, który roześle nasze zapytanie po „wszystkich”? Sposób działania net4car jest pod tym względem wyjątkowy. Nie oferujemy jak wiele „podobnych” portali wszystkich produktów finansowych...

  Czytaj więcej...
  • Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki dla plików cookies w Twojej przeglądarce.(Kliknij na dymek, aby zamknąć)