Utrata wartości handlowej a leasing.

Utrata wartości handlowej a leasing

Przedsiębiorcy już od lat chętnie decydują się na leasing samochodu. Jest to rozwiązanie łączące w sobie dzierżawę lub wynajem z kredytem.  Dzięki temu przedsiębiorcy mogą mieć nowy samochód płacąc co miesiąc raty, podobnie jak przy kredycie. Po zakończeniu umowy leasingu leasingobiorca ma dwie możliwości:
Może wykupić samochód w cenie wcześniej ustalonej w umowie. Jest ona niższa niż wartość rynkowa pojazdu. W zależności od zapisów umowy, leasingobiorca może mieć obowiązek lub prawo wykupu pojazdu.
Może także podpisać kolejną umowę na nowy samochód. Wówczas samochód jest zwracany do leasingodawcy. Ten następnie zajmuje się sprzedażą używanego pojazdu.
Warto jednak zauważyć, że samochody w leasingu mogą być bardziej narażone na szkody. Wynika to z faktu, iż są to samochody firmowe, które pokonują więcej kilometrów, niż samochody prywatne. Tymczasem to właśnie wraz z ilością przebytych kilometrów zwiększa się ryzyko szkody.
W każdej chwili może przytrafić się niewielka stłuczka lub bardziej poważny wypadek. Poszkodowany może naprawić auto na koszt sprawcy. W praktyce oznacza to, że samochód jest naprawiany w ASO, a fakturę opłaca ubezpieczyciel, nie zaś poszkodowany.
Czy to oznacza więc, że poszkodowany nie uzyskuje żadnego odszkodowania? Niewielu właścicieli firm wie, że za samochód — także w leasingu — mogą uzyskać odszkodowanie za utratę wartości handlowej. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym odszkodowaniu? Zajrzyj na https://www.helpfind.pl/utrata-wartosci-handlowej-pojazdu
Odszkodowanie za utratę wartości handlowej
Każdy samochód po wypadku traci na wartości, nawet gdy został właściwie naprawiony, a śladów po szkodzie nie widać. Auto po wypadku jest zawsze znacznie tańsze, niż takie samo auto, które nie miało stłuczki. Można tu mówić o stracie i w takim przypadku poszkodowany może starać się o odszkodowanie. Ubezpieczyciel wypłaca je gdy:
samochód nie był użytkowany dłużej niż 5 lat
samochód wcześniej nie miał żadnej szkody
nie doszło do szkody całkowitej.
do szkody doszło w ciągu ostatnich 3 lat
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, które jest różnicą w wartości pojazdu sprzed szkody i po niej. Ustaleniem obu wartości zajmuje się rzeczoznawca. Sprawdza on zakres szkód i stan samochodu sprzed wypadku. Na podstawie instrukcji dla rzeczoznawców, a także na podstawie skomplikowanego wzoru oblicza utratę wartości handlowej.
Odszkodowanie jest możliwe także w przypadku, gdy uszkodzony samochód jest w leasingu. Aby jednak to leasingobiorca uzyskał odszkodowanie, konieczne jest dokonanie cesji wierzytelności. Leasingobiorca powinien skierować odpowiednie pismo do firmy leasingowej.
Co zrobić, gdy odszkodowanie jest za niskie?
Podstawowym problemem przy samochodzie w leasingu jest odmowa wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciele wskazują, że leasingodawca nie doznał szkody, ponieważ leasingobiorca wciąż płaci raty w tej samej wysokości.
Niekiedy również towarzystwa wykazują, że leasingobiorca nie jest osobą uprawnioną do ubiegania się o takie odszkodowanie. Pojawiają się także inne problemy, niezwiązane z leasingiem.
Ubezpieczyciele zaniżają wartość samochodu sprzed wypadku, a także zawyżona wartość pojazdu po wypadku. Czasami także ubezpieczyciele wskazują, że samochód został naprawiony zgodnie ze sztuką. W związku z tym utrata wartości nie zachodzi.
Sprawy o odszkodowanie w przypadku leasingu są nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku prywatnych pojazdów. Dlatego warto skorzystać z pomocy firmy odszkodowawczej — takiej jak Helpfind www.helpfind.pl . Proponuje ona dopłaty do odszkodowania na podstawie cesji wierzytelności nazywanej również odkupem szkody. Jak to działa?
Wystarczy przekazać posiadane już dokumenty — decyzję ubezpieczyciela i kosztorys naprawy. Specjaliści analizują je i obliczają właściwą wartość odszkodowania. Następnie w ciągu 3 dni poszkodowany uzyskuje dopłatę. Dzięki dopłacie do odszkodowania i odkupieniu szkody właściwe odszkodowanie można uzyskać znacznie szybciej bez dodatkowych formalności i komplikacji.