Cesja umowy leasingowej i jej następstwa podatkowe.

Kiedy mozemy zrobić cesję umowy leasingowej? Czy jest to korzystne podatkowo?

Ponieważ leasing, w szczególności leasing operacyjny jest bardzo korzystnym rozwiązaniem podatkowym podlega wielu ograniczeniom ustawowym. Dlatego jeszcze do niedawna ryzykiem była cesja umowy leasingowej, czyli zmiana leasingobiorcy przy zachowaniu przedmiotu leasingu i leasingodawcy przed minimalnym okresem ustawowym. Teraz jest to jednak możliwe.
W najpopularniejszym leasingu czyli leasingu operacyjnym samochodu, umowa zgodnie z ustawą powinna trwać minimum 40 % normatywnego czasu amortyzacji. Stąd umowy takie zawierane są na minimum 24 m-ce.  Początkowo Fiskus stał na stanowisku, że cesja umowy leasingowej zrobiona przed tym okresem skutkować powinna utratą korzyści podatkowych dla leasingobiorcy przenoszącego leasing na inną firmę. Trzeba było korygować zeznania podatkowe i zazwyczaj liczyć się z dużym naliczeniem podatku dochodowego i VAT. Na całe szczęście już w 2012 i 2013 pojawiły się orzeczenia sądów, które uznawały, że ustawodawcy zleżało na przedmiotowym, a  nie podmiotowym podejściu do umowy. Czyli mówiąc wprost jeśli umowa nie ulega zmianie to nie ma znaczenia jaki podmiot (nam chodzi o leasingobiorcę) jest jej stroną. Czyli cesja nie powinna wiązać się z konsekwencjami podatkowymi opisanymi powyżej.
Ponieważ orzeczenia sądów nie są w Polsce precedensowe dopiero zmiana wprowadzona na mocy tzw. III ustawy deregulacyjnej z 1.01.2013 roku, gdzie zmieniono definicję podstawowego okresu trwania leasingu, tak by było on zachowany również przy zmianie stron umowy. Oczywiście pod warunkiem, że nie uległy zmianie pozostałe postanowienia umowy. Zmiana ta jednak ze względu na charakter prawny jej wprowadzenia dotyczy tylko umów zawartych po 1 stycznia 2013 r.
Podsumowując możemy bez obaw o korzyści podatkowe zrobić cesję umowy leasingowej, którą zawarliśmy po tej dacie. Wygląda to tak, że nowy leasingobiorca wstępuje w prawa starego od momentu podpisania cesji i przekazania przedmiotu leasingu. Oczywiście firma leasingowa musi wyrazić na to zgodę i interesie swojego bezpieczeństwa sprawdza nowy podmiot. Podobnie jak przy zawarciu nowej umowy leasingowej.  Cesja umowy leasingowej jest też płatna i np. w Getin Leasing kosztuje to 500 zł. Co bardzo ważne. W momencie zmiany leasingobiorcy na umowie nie może być żadnych zaległości płatniczych.

Maricn Szymański