Dzisiaj jest środa, 20 marzec 2019r.

  Rejestracja auta zabytkowego.

  Z początku wypadałoby przybliżyć definicję samochodu zabytkowego w oparciu o istniejące przepisy prawne. Tak więc: Czym jest samochód zabytkowy?

  Pojęcie "pojazd zabytkowy" zostało wprowadzone w 1997 r. w Ustawie o Prawie o ruchu drogowym. W myśl nowelizacji ustawy z dnia 2 stycznia 2009 r. pojazdem zabytkowym jest: "pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami".

  Pojazd zabytkowy powinien:

  • mieć minimum 25 lat,
  • być nieprodukowany (w modelu) od lat 15,
  • posiadać minimum 75 proc. zachowanych oryginalnych części (w tym główne podzespoły).


  Pojazd młodszy niż 25-letni może zostać wpisany do rejestru zabytków, jeżeli jest egzemplarzem unikalnym i charakteryzuje się przynajmniej jedną z niżej wymienionych cech:

  • posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne,
  • dokumentuje znaczące etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej,
  • był związany z istotnymi wydarzeniami historycznymi,
  • był użytkowany przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne,
  • ma związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi,
  • posiada oryginalne wykonanie lub został odrestaurowany,
  • został odtworzony wiernie, zgodnie z technologią z okresu jego produkcji.


  PROCEDURA krok po kroku

  Wpis do rejestru zabytków
  Wojewódzki konserwator zabytków lub działający z jego upoważnienia kierownik delegatury na podstawie opinii rzeczoznawcy do spraw techniki samochodowej, eksperta z dziedziny pojazdów zabytkowych (rzeczoznawcy z listy zatwierdzonej przez generalnego konserwatora zabytków) dokonuje oceny pojazdu.
  Wpis do rejestru lub ewidencji zabytków polega na dostarczeniu wojewódzkiemu konserwatorowi karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki, zwanej potocznie białą kartą. Kartę sporządza się w trzech egzemplarzach według wzoru Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Jeden z egzemplarzy karty ewidencyjnej zostaje przesłany do Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Wnioskujący otrzymuje potwierdzenie - uwierzytelnioną kopię decyzji o wpisaniu pojazdu, jako dobra kultury do centralnego rejestru lub ewidencji zabytków w Polsce.
  Po przyjęciu wniosku o dokonanie wpisu oraz prawidłowo wykonanej karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki - wojewódzki konserwator włącza ją do ewidencji zabytków i wydaje stosowne zaświadczenie, z którym należy się udać do okręgowej stacji kontroli pojazdów.

  Kontrola i dopuszczenie do ruchu
  Po potwierdzeniu wpisu do ewidencji przez konserwatora zabytków, należy przeprowadzić badanie techniczne pojazdu. Właściciel pojazdu zgłasza się na badanie w dowolnej okręgowej stacji kontroli pojazdów lub w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, Należy pamiętać, aby mieć dowód rejestracyjny i dokument potwierdzający własność pojazdu.
  Wniosek o przeprowadzenie badania technicznego zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi stanowi formularz z całą masą informacji technicznych o badanym pojeździe. Sugerujemy, aby wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badania technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną zlecić doświadczonemu rzeczoznawcy samochodowemu.
  Właściciel otrzymuje zaświadczenie z końcowym wnioskiem o dopuszczeniu pojazdu do współczesnego ruchu drogowego. W sytuacjach szczególnych wydaje się zaświadczenie o dopuszczeniu z ograniczeniami, które mogą dotyczyć np. szybkości lub poruszania się po autostradach - w przypadku pojazdów zabytkowych, które nie mają hamowania przednich kół, albo jazdy nocą - w przypadku pojazdów z archaicznym oświetleniem.
  Przepisy zakładają, że po pierwszym badaniu technicznym dopuszczającym do ruchu, pojazd zabytkowy zwolniony jest z okresowych kontroli technicznych.

  Rejestracja w wydziale komunikacji
  Po przeglądzie technicznym należy zgłosić się do wydziału komunikacji , aby dopełnić formalności i uzyskać zabytkowe (żółte) tablice rejestracyjne.
  Lista dokumentów potrzebnych do rejestracji samochodu zabytkowego:

  • wniosek o rejestrację pojazdu
  • dowód tożsamości,
  • dowód własności pojazdu (np faktura, rachunek, akt darowizny, przekazania),
  • potwierdzenie umieszczenia pojazdu w ewidencji zabytków oraz opinia rzeczoznawcy,
  • dokumenty ze stacji kontroli pojazdów,
  • dowód rejestracyjny (wraz z tłumaczeniem, jeśli pojazd był wcześniej zarejestrowany za granicą),
  • tablice rejestracyjne -jeżeli pojazd był zarejestrowany w Polsce.
  • potwierdzenie uiszczenia wymaganych opłat,
  • dokument poświadczający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
  • pisemne upoważnienie i dowód tożsamości osoby upoważnionej - w przypadku działania przez pełnomocnika.

  Ile kosztuje rejestracja pojazdu zabytkowego?
  Opłaty za:

  • sporządzenie "białej karty" - 250 zł,
  • badanie techniczne - 250 zł,
  • wpis do ewidencji zabytków techniki - 5,50 zł.

  Opłaty w wydziale komunikacji:

  • za zabytkowe (żółte) tablice rejestracyjne:
  • samochodowe - 100 zł,
  • motocyklowe - 50 zł;

  Za wydanie:

  • pozwolenia czasowego - 12 zł,
  • dowodu rejestracyjnego - 48 zł,
  • kompletu znaków legalizacyjnych - 11 zł,
  • nalepki kontrolnej na szybę - 16,50 zł;
  • opłata ewidencyjna za wydanie:
  • pozwolenia czasowego - 1 zł,
  • dowodu rejestracyjnego - 1 zł,
  • nalepki kontrolnej - 1 zł,
  • zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 1 zł,
  • karty pojazdu dla pojazdu samochodowego - 1 zł.

  Czyli trzeba mieć ok. 700 zł na rejestracje auta.
  Opłata skarbowa:

  • pełnomocnictwo - 17 zł,
  • opłata nie obowiązuje, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa.


  Termin i sposób załatwienia sprawy
  Po złożeniu wniosku o rejestrację wraz z kompletem wymaganych załączników organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym okresie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu podlega wymianie na dowód rejestracyjny.
  Dowód rejestracyjny jest produkowany w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Tryb odwołania
  Odwołanie od decyzji urzędu wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
  Odwołanie nie podlega opłatom skarbowym.

  Samochód zabytkowy w kredycie, leasingu?
  Czy na ponad 25 letni saochód można dostać kredyt samochodowy? Okazuje się, że istnieje taka mozliwość. Jeden z banków samochodowych nie stosuje ograniczenia wieku co do kredytowanego pojazdu. Problemem oczywiście będzie wycena takiego samochodu bo zapewne Eurotax czy Infoexpert w tym nie pomoże. Oczywiście powinna wystarczyć wycena rzeczoznawcy.
  Leasing? Czy to możliwe. Pewenie oprze się o Zarząd firmy leasingowej i sprawa bedzie bardzo nietypowa. Wic jeśli nie jesteśmy stałym klientem firmy leasingowej lepiej dajmy sobie spokój z tym pomysłem.


  Zespół net4car
   

  WYGODA

  Wszelkie

  formalności

  załatwiamy

  za Ciebie.

  CZAS

  Porównujemy

  i dopasowujemy ofertę

  z kilkunastu instytucji

  finansowych.

  PIENIĄDZE

  Wynegocjowaliśmy

  dla Ciebie

  najlepsze

  oferty finansowe.

  GWARANCJA

  Zapewniamy

  fachową obsługę

  i świetna ofertę.

  Co wyróżnia net4car od konkurencji?
  Gdzie jest haczyk?

  W zalewie reklam i ofert finansowych trudno wybrać tą najlepszą. Trudno też ocenić czy mamy do czynienia z profesjonalnym doradcą i otrzymamy ofertę dobraną do naszych potrzeb, czy tylko z pośrednikiem, który roześle nasze zapytanie po „wszystkich”? Sposób działania net4car jest pod tym względem wyjątkowy. Nie oferujemy jak wiele „podobnych” portali wszystkich produktów finansowych...

  Czytaj więcej...
  • Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki dla plików cookies w Twojej przeglądarce.(Kliknij na dymek, aby zamknąć)